Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ανάπτυξη Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας για τον Μαθητικό πληθυσμό 20 23 – 2024»

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών και των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων Αγωγής Υγείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διεύρυνση της περιόδου υλοποίησης των δράσεων αυτών και κατ’ επέκταση η αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα ωφεληθούν

Βασικοί ομιλητές ήταν ο κ. Στρατής Χατζηχαραλάμπους Προϊστάμενος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπ. Υγείας, η κ. Μπαπούζα Γεωργία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 6ης ΥΠΕ και ο κ. Καταγής Σπύρος, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Δράσεων της 6ης ΥΠΕ, οι οποίοι με κατατοπιστικό τρόπο έδωσαν κατευθύνσεις σε θέματα που άπτονται των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Skip to content