Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία
των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές είχαν ανακοινωθεί με Δελτίο, Τύπου στις 17-4-2024, το οποίο σας είχαμε διαβιβάσει και το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Skip to content